0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Túi giấy

Kích thước: 34 x 9 x 29.5 cm

Sản xuất : in offset - cán gân

Mã hàng: TG012

Chất liệu: Giấy Ivory

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 39 x 8 x 24.5 cm

Sản xuất : in offset

Mã hàng: TG004

Chất liệu: Giấy Ivory

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 28.5 x 8 x 29 cm

Sản xuất : in offset

Mã hàng: TG011

Chất liệu: Giấy Ivory

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 29 x 10 x 44 cm

Sản xuất : in offset

Mã hàng: TG003

Chất liệu: Giấy Ivory

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 29.5 x7.5 x 30 cm

Sản xuất : in offset

Mã hàng: TG008

Chất liệu: Giấy Duplex

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 28.5 x 28.5 x 7 cm

Sản xuất : in offset- ép kim

Mã hàng: TG009

Chất liệu: Giấy Ivory

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương