0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Thưởng Nguyệt Đoàn Viên

Thưởng Nguyệt Đoàn Viên

Kiểu hộp: Quyển sách laser

Kích thước: 32.5 x 26.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metalize

Mã hàng: BXK-005

Chất liệu: Giấy Carton E, Duplex

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương