0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Hộp Trung Thu

Kiểu hộp: 2 Bánh

Kích thước: 23.5 x 11.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: BMC-003

Chất liệu: in offset, Giấy Carton sóng E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 2 Bánh

Kích thước: 23.5 x 11.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: BMC-002

Chất liệu: in offset, Giấy Carton sóng E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 2 Bánh

Kích thước: 23.5 x 11.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: BMC-001

Chất liệu: in offset, Giấy Carton sóng E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 28.5 x 28.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: NL-002

Chất liệu: in offset, Giấy Duplex

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Quyển sách

Kích thước: 33 x 26.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: XK1B-001

Chất liệu: Carton 3 lớp, Metalize

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 30 x 30 x7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: DNL-003

Chất liệu: Carton 3 lớp, Metalize

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương