0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Hộp Trung Thu

Kiểu hộp: 1 Bánh

Kích thước: 21.5 x 21 x 5 cm

Sản xuất : Thủ công - in offset

Mã hàng: BSC-002

Chất liệu: Giấy Carton sóng E, dán Support

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 1 Bánh

Kích thước: 21.5 x 21 x 5 cm

Sản xuất : Thủ công - in offset

Mã hàng: BSC-001

Chất liệu: Giấy Carton sóng E, dán Support

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 1 Bánh

Kích thước: 21.5 x 21 x 5 cm

Sản xuất : Thủ công - in offset

Mã hàng: BSC-003

Chất liệu: Giấy Carton sóng E, dán Support

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 2 Bánh

Kích thước: 23.5 x 11.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: BMC-006

Chất liệu: in offset, Giấy Carton sóng E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 2 Bánh

Kích thước: 23.5 x 11.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: BMC-005

Chất liệu: in offset, Giấy Carton sóng E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 2 Bánh

Kích thước: 23.5 x 11.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: BMC-004

Chất liệu: in offset, Giấy Carton sóng E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương