0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Hộp Dược Phẩm

Kích thước: 11.5 x 7 x 11.5 cm

Sản xuất : Tự động - ép kim – cán màng

Mã hàng: PD005-052

Chất liệu: giấy Ivory 350gsm

Liên hệ để đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 - Ms. phương

Kích thước: 7.5 x 2.5 x 12 cm

Sản xuất : Tự động - ép kim – cán màng

Mã hàng: PD005-282

Chất liệu: giấy Ivory 300gsm

Liên hệ để đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 10.5 x 5.5 x 10 cm

Sản xuất : Tự động - ép kim – cán màng

Mã hàng: DN003-220

Chất liệu: giấy Ivory 300gsm

Liên hệ để đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương