0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Hộp cứng rồng vàng

Hộp cứng rồng vàng

Kích thước: 30 x 30 x 8 cm

Kích thước hộp nhỏ: 11x11x5 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: FNL-182-1

Chất liệu: Giấy vải

Liên hệ để đặt hàng:

(+84-8) 3813 0590 Ms. phương