0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Sản phẩm

Kiểu hộp: Quyển sách laser

Kích thước: 32.5 x 26.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metalize

Mã hàng: BXK-005

Chất liệu: Giấy Carton E, Duplex

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Quyển sách laser

Kích thước: 27 x 27 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in offset

Mã hàng: BOP-001

Chất liệu: Giấy Carton

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 4 Bánh

Kích thước: 24 x 24.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in offset

Mã hàng: BPA-001

Chất liệu: Giấy Carton sóng E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 1 Bánh

Kích thước: 25.5 x 25 x 5.5 cm

Sản xuất : Thủ công - in offset

Mã hàng: BPA-001

Chất liệu: Giấy Carton sóng E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 1 Bánh

Kích thước: 25.5 x 25 x 5.5 cm

Sản xuất : Thủ công - in offset

Mã hàng: BSC-004

Chất liệu: Giấy Carton sóng E, dán Support

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: 1 Bánh

Kích thước: 21.5 x 21 x 5 cm

Sản xuất : Thủ công - in offset

Mã hàng: BSC-002

Chất liệu: Giấy Carton sóng E, dán Support

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương