0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Sản phẩm

Kích thước: 32x27x8 cm

Kích thước hộp nhỏ: 11x11x5 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: ONL-3212

Chất liệu: Giấy vải

Liên hệ để đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 32x27x8 cm

Kích thước hộp nhỏ: 11x11x5 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: FNL-166-1

Chất liệu: Giấy vải

Liên hệ để đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương