0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Sản phẩm

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 28.5 x 28.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: 006

Chất liệu: in offset, Giấy Duplex

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Quyển sách

Kích thước: 33 x 26.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: 005

Chất liệu: Carton 3 lớp, Metalize

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 36 x 22.5 x 6.5 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: 004

Chất liệu: Carton 3 lớp, Metalize

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 36 x 22.5 x 6.5 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: 003

Chất liệu: Carton 3 lớp, Metalize

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 36 x 28 x 9 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: 002

Chất liệu: Carton 3 lớp, Metalize

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 27 x 27 x 7.5 cm

Sản xuất : Thủ công

Mã hàng: 001

Chất liệu: Giấy Ivory 400, Carton sóng E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương