0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Sản phẩm

Kích thước: 24 x 24.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: BDA-001

Chất liệu: Giấy Duplex, Carton E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 31 x 28 x 8 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: MNL-003

Chất liệu: Giấy Duplex, Carton

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 14.8 x 10.3 x 10.5 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: NYV-003

Chất liệu: Giấy Duplex, Carton E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 14.6 x 14.6 x 9.5 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: NYV-002

Chất liệu: Giấy Duplex, Carton E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kích thước: 14.6 x 14.6 x 9.5 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: NYV-001

Chất liệu: Giấy Duplex, Carton E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 32 x 26 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: BML-021

Chất liệu: Giấy Duplex

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương