0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Sản phẩm

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 32 x 26 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: BML-021

Chất liệu: Giấy Duplex

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 38.5 x 24 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: MNL-002

Chất liệu: Giấy Carton

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Âm dương

Kích thước: 32 x 26 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in Metallize

Mã hàng: BML-020

Chất liệu: Giấy Duplex

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Hộp 4 bánh

Kích thước: 31.5 x 26.5 x 7 cm

Sản xuất : Thủ công - in Offset

Mã hàng: BFT-002

Chất liệu: Giấy Duplex, Carton

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Hộp 4 bánh

Kích thước: 32.5 x 26.5 x 7.5 cm

Sản xuất : Thủ công - in Offset

Mã hàng: BVX-002

Chất liệu: Giấy Duplex, Carton E

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương

Kiểu hộp: Hộp 2 bánh

Kích thước: 24 x 12 x 6 cm

Sản xuất : Thủ công - in Offset

Mã hàng: BPA-002

Chất liệu: Giấy Duplex

Liên hệ đặt hàng: (028) 3813 0590

(028) 3813 0591 -  Ms. phương