0283 813 0590 - 0283 813 0591
Giờ làm việc | T2 – T7 8:00 – 17:00

Newlifepack

Trong thời đại tự khẳng định thương hiệu, làm sao để bán thành công sản phẩm, đã trở thành một khâu quan trọng trong marketing thị trường. Trong làn sóng nâng cao ngành nghề truyền thống trong nước, doanh nghiệp Newlifepack nằm trong khâu sản xuất in gia công và sau in . Đã trãi qua 12 năm nổ lực, với việc áp dụng công nghệ in ấn trên màng Metalize của Nhật Bản từ năm 2008.
Chứng Nhận ISO

Chứng Nhận ISO

Trong quản lý nội bộ, thực hiện máy tính hóa hiện đại hóa, áp dụng kết nối mạng toàn bộ hệ thống sản xuất trong từng bộ phận: lưu kho, quản lý sản xuất, thu mua, nghiệp vụ, kế toán, thương mại... giúp việc đăng nhập và thông báo hiệu quả hơn. Nắm bắt chính xác quy trình quản lý ISO 9001: 2008, do đó sẽ chú trọng hơn về chất lượng sản phẩm.

Chứng nhận